Kostni cement

Kostni cement PALACOS®

Kostni cement je sintetična, na smoli osnovana plastika, ki je po kemijski sestavi podobna pleksisteklu. Uporablja se za povezovanje in pričvrščevanje implantantov na kost in za zapolnjevanje lukenj, z namenom asorbcije in prenosa gibalnih sil.

Palacos® je visokoviskozni, rentgensko pozitivni kostni cement, ki ga je lahko obdelovati. Na podlagi 40-letnih kliničnih izkušenj in klinično dokazane najnižje stopnje tveganja za revizije se Palacos® uvršča med najvarnejše kostne cemente. Palacos® temelji na visokokakovostnih surovinah in konstantnih lastnostih obdelovanja in je prvenstveno namenjen sidranju kolčnih in kolenskih protez.

Palacos® je na voljo tudi kot srednje- in nizkoviskozni cement za uporabo pri sidranju drugih protez, kjer so potrebna drugačna viskoznost in drugačni časi strjevanja.

  • Navaden – brez učinkovine – je na voljo kot PALACOS® R
  • Obogaten z antibiotikom gentamicinom kot PALACOS® R + G
    Oba v različnih oblikah pakiranja.
  • COPAL® kostni cement za revizije z dvema antibiotikoma G + V (gentamicin in vankomicin) in G + C (gentamicin in klindamicin)
  • OSTEOPAL kostni cement za vertebroplastiko