Kirurški inštrumenti

• Osnovni kirurški instrumenti za vse veje kirurgije
• Specialni instrumenti za kirurgijo roke, kosti in hrbtenice